Kodeks pracy 67

W pamięć przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest przymuszony do zapewniania solidnych i zdrowych warunków pracy, i wszelkie urządzenia i instytucje muszą posiadać certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności artykułów to proces systematycznego badania stanu w którym określony wyrób spełnia pewne wymagania (chodzi tu oraz o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn ma trochę aspektów. Pewnie jej podejmować projektant na etapie projektowania lub producent na poziomie produkcji. Certyfikację może dokonać odbiorca wyrobów lub firma wolna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn. Do programu prawnego w Polsce wprowadzono ją zdecydowaniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które weszło w mieszkanie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podejmowania, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Załączniku nr Oraz do dyspozycji 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania zaufania i kontroli zdrowia dotyczące planowania i sprawienia maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie złe a nowe. Certyfikacja maszyn oraz urządzeń, które opisują się wysokim stopniem ryzyka związanego z ich eksploatacją i stosowanie odbywa się już na okresie projektowania. Nowe urządzenia i organizacje podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, każde urządzenia i organizacje, które mogą działać w pewien sposób zagrożenie dla mieszkania czy zdrowia mieszkańca także posiadania także środowiska podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.