Ksiegowosc elearning

Butla hrd istnieje ostatnie skomplikowana butla, która zaopatrzona jest w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle mają w sobie środek gaśniczy, jaki jest pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na najbardziej szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we tło chronionego urządzenia.

Butle hrd podawane są przede wszystkim do ochrony przeciwpożarowej aparatów w pozycji zagrożenia, na przykład gdy należy o materiały łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można wykorzystać jako wartę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tutaj o miejsca, gdzie są pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny hybrydowe. Jest zatem niemal każda gałąź przemysłu. Należy mieć, iż te urządzenia wymagają istnieć przekonane w certyfikatach, a dokładnie chodzi o system tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W sukcesie wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Jednak w wypadku bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle wymagają istnieć zawarte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden rób nie mogą tworzyć zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w obiekcie uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są oczywiście butle hrd o bardzo większej mas oraz w kontrakcie spośród tym aktywowane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle realizowanie są proszkiem. Mieszanka tego miału po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Prowadzi to poprzez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może przynieść większe straty niż korzyści, na model w zakładach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie właśnie są butle hrd. Istnieją też butle hrd wypełnione parą wodną. Stanowią one wodę o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia. Para wodna uznaje za zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle stanowią system tłumienia wybuchu. W pełnym organizmie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu oraz systemu izolowania wybuchu.